“KLM REIZIGERS DUPE VAN STIPTHEIDSACTIES”

Dit kopt de Telegraaf in zijn zaterdag 20 augustus editie. Met onbegrip kijkt de NVLT naar wat er bij KLM gebeurt. Staking en actie voeren is een wettelijk middel om arbeidsomstandigheden en voorwaarden te kunnen beschermen. Het enige middel dat de werknemers hebben. Het is echter ook een middel dat heel zorgvuldig moet worden gehanteerd. […] moreLEDENRAADPLEGING KLM CAO

De NVLT beraad zich op dit moment op de een reactie en eventuele alternatieve voorstellen naar KLM. Gezien de zomerperiode zal dat beraad nog wel de hele maand duren. Daarna zullen wij de voorstellen van KLM en onze visie daarop voorleggen aan de leden. De leden hebben het laatste woord hierin. Wij hebben een ledenraadpleging […] more

ACTIES VERWACHT BIJ KLM

Het FNV heeft, na het door KLM afwijzen van hun ultimatum, aangekondigd acties te zullen gaan voeren. De eerste acties worden al op donderdag verwacht. Voor de duidelijkheid, het FNV staat hierin alleen. Andere bonden en daarbij dus ook de NVLT hebben op dit moment niet gekozen voor acties als reactie op het cao resultaat. […] more

Integraal KLM voorstel cao 2016

Hierbij vinden jullie de laatste KLM voorstellen. De NVLT heeft de voorstellen in beraad en zal na de zomerperiode de leden raadplegen. Er volgt uiteraard nog een uitnodiging voor de ledenvergaderingen die in de eerste weken van september zullen plaatshebben. GG16 090 – Integraal voorstel cao 2016 -2018 Grond (18 juli 2016) GG16.090 – Bijlage […] more

KLM cao onderhandelingsstatus

In de bijgevoegde nieuwsbrief informeren wij onze leden over de status van de onderhandelingen zoals die is op 22 juli 2016. Nieuwsbrief-augustus-2016-KLM-cao more

Next Page »