Functie waardering vliegtuigmonteurs

Classificatie perikelen KLM vliegtuigmonteurs Beste leden Het bestuur heeft begrepen dat er commotie is ontstaan bij de vliegtuigmonteurs van KLM m.b.t. waardering en classificatie van hun functie. Omdat we het belangrijk vinden wat er gebeurt bij KLM E&M hier een kleine uitleg over de gebeurtenissen. De vliegtuigmonteurs (level1 conform KLM Maintenance Authorization Manual MAM) hebben […] moreALGEMENE LEDENVERGADERING

Afgelopen donderdag 13 April hebben we onze 17e algemene ledenvergadering gehouden in het “Dorpshuis” in Badhoevedorp. De animo voor deze vergaderingen in de ochtend en de avond was bedroevend! We hebben tijdens deze vergaderingen terug geblikt op het achter ons liggende verenigingsjaar en een doorkijkje genomen naar het voor ons liggende jaar. Deze vergadering stond […] more

SECOND OPINION PART66!

Op de laatste KLM CAO vergadering op 08 December 2016 hebben wij ons als bestuur gecommitteerd aan een vraag vanuit de aanwezige leden om een second opinion aan te vragen over de juridische status van de CAO tekst en de bijbehorende CAO protocol tekst betreffende de PART66. Deze teksten hadden wij al juridisch laten toetsen […] more

CHC – erkenning in zicht

Nadat een vertegenwoordiging van onze NVLT op 9 maart een verkennend gesprek heeft gevoerd met het management van CHC vestiging Den Helder, zijn beide partijen tot de conclusie gekomen dat er geen bezwaren bestaan tegen de erkenning van de NVLT als cao partij. Beiden partijen gaan zich inspannen om de erkenning nog voor de Algemene […] more

Update Transavia cao traject 2017

Schiphol, 25 maart 2017 Beste NVLT leden bij Transavia, Op 23 maart hebben we opnieuw met Transavia om tafel gezeten over de Cao. Kort samengevat…….het schiet nog niet echt op. De NVLT heeft het idee dat Transavia een beetje om de hete brei heen draait en weinig haast lijkt te maken. Duidelijk is dat Transavia […] more

Next Page »